Michelle Konkoly

2016 Paralympian on the #RoadToRio. Proud mom to @olliegthecorgi.